TENS

Neuropathische pijnklachten kunnen verlicht worden door middel van neurostimulatie van zenuwen.

 

Wat is neurostimulatie?

Neurostimulatie is het verminderen van neuropathische pijnklachten door elektrische stimulering van zenuwen. De elektrische impulsen verhinderen dat pijnsignalen de hersenen bereiken, waardoor het gevoel van pijn wordt verlicht. Neurostimulatie geneest een aandoening niet, echter het vermindert de symptomen, en soms doven de symptomen geheel uit. Het apparaat voor neurostimulatie zendt elektrische impulsen naar specifieke zenuwbanen. Zenuwvezels aan de achterzijde van het ruggenmerg worden daarop gestimuleerd, en via deze entree in het centrale zenuwstelsel wordt de pijn verlicht. Door een neurostimulatie toe te passen ontstaat er een elektrisch veld in de zenuwen, wat leidt tot tintelingen in de pijnlijke lichaamsdelen. Het wordt vaak ervaren als een licht doof gevoel.

 

Methode TENS

Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie, TENS. Neurostimulatie kan uitwendig op de huid worden toegepast. Pijnbehandeling vindt plaats door middel van elektrische pulsen, die via plakelektroden op de huid worden doorgegeven aan zenuwbanen. De TENS is een zeer bekende methode die wereldwijd wordt toegepast. De methode is veilig, en makkelijk uit te voeren, en heeft geen nadelige bijwerkingen. Deze vorm van neurostimulatie wordt zowel toegepast bij acute als bij chronische pijnklachten. Het is uitermate geschikt voor thuis gebruik.