Neuraaltherapie

Neuraaltherapie is een therapie waarbij een locaal anestheticum, een injecteerbare verdovingsvloeistof, in de huid gespoten wordt op een plek waar volgens de behandelaar een zogenaamd stoorveld bestaat. Dit kan bijvoorbeeld een litteken zijn. De neuraaltherapie werd in 1925 ontwikkeld door twee broers, Ferdinand en Walter Huneke. Deze broers waren beiden arts in Duitsland. In eerste instantie werd een vrouw met migraine behandeld met een procaïne injectie. Procaïne is een middel dat bij injectie in de huid de injectieplaats verdooft. Zij merkten daarna, dat veel ziekten en klachten te behandelen waren door injecties op de plek, waar de problemen zich voordeden en noemden dit de “segmenttherapie”. In 1940 ontdekten zij, dat een injectie ver van de pijnlijke plaats verwijderd ook verbetering gaf. Bij de eerste patiënte met een “frozen shoulder” syndroom injecteerden zij procaïne in een oud litteken in haar been. Zij was op slag genezen. Dit noemen zij het seconden-fenomeen en de behandeling wordt stoorveldtherapie genoemd. Een stoorveld bevindt zich meestal op afstand van de klacht en ontstaat door een gebeurtenis, die veelal eerder heeft plaatsgevonden, b.v. een ontsteking, ongeval of operatie. Zo kan bijvoorbeeld een botontsteking in het been een stoorveld gaan vormen en zich gaan presenteren als schouderklacht.

 

Werkgebied

De neuraaltherapeut behandelt stoorvelden. 'Stoorveld' wordt binnen de neuraaltherapie gedefinieerd als een chronisch geprikkeld gebied, ergens in het lichaam, dat signalen afgeeft onder de pijndrempel. Meestal gaat men ervanuit dat dat een chronische ontsteking is, die zich met symptomen manifesteert. Een behandeling kent drie aspecten:

locale behandeling

segmentale behandeling

stoorveld behandeling

 

Bij de locale therapie wordt een verdovend middel, een zogenaamd anaestheticum, in een pijnlijke structuur of in de naaste mgeving gespoten. Dit wordt het 'kwaddelen' of intracutaan injecteren genoemd. Als het effect langer aanhoudt dan de verdovingstijd van het gebruikte middel, is er sprake van een therapeutisch effect.

 

Segmenttherapie. Vanuit de plaats van de klacht en zijn omgeving, het segment, wordt getracht het verkeerd functioneren van de betreffende orgaansystemen weer in evenwicht te brengen. Dit geschiedt door injecties van procaïne op de plaats van het pijngevoel, of op de plaats van vroegere littekens e.d. Dit kan eventueel gecombineerd worden met enkele diepere injecties ter hoogte van de uittreedplaatsen van verschillende zenuwen, dan wel op andere plaatsen bij de wervel. Soms wordt de injectie gegeven in de buurt van een bepaald ganglion (zenuwknoop) van het zenuwstelsel.

 

Stoorveldtherapie. Ook kan een of meerdere stoorveld(en), dat buiten het aangedane segment is gelegen, verantwoordelijk zijn voor de klachten. Een injectie in het stoorveld kan het secondenfenomeen opleveren; d.w.z. na een injectie zijn de klachten acuut verdwenen. Indien er meerdere stoorvelden tegelijkertijd voorkomen, richt de injectie behandeling op de diverse locaties van de stoorvelden. Soms is er al direkt een positief effect. Deze verandering (b.v. pijnverlichting) kan enkele uren tot dagen aanhouden. Eventueel komt daarna de klacht weer terug. Door behandelingen herhaald uit te voeren, wordt de klachtenvrije periode steeds langer.

 

Bij welke klacht?

Neuraaltherapie wordt voornamelijk toegepast bij chronische klachten. Zoals bij chronische neuropathische pijn, migraine whiplash en rugpijn, en gewrichtsontstekingen. Eventueel kunnen aandoeningen van interne organen (zoals bij menstruatie- en darmklachten) via behandeling van het vegetatieve zenuwstelsel tot genezing geholpen worden. Veelal is er sprake van geen duidelijk aanwijsbare oorzaak.

 

Werkmethode

Indien u neuraal-therapeutisch behandeld wordt, kunt u het volgende verwachten. Een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek gaan aan de behandeling vooraf. Wat een neuraal-therapeut altijd goed van u moet weten is, welke operaties (alle, ook kleintjes) en ongelukken u gehad heeft. Hoe is de toestand van uw gebit, amandelen, oren, bijholten, darmstelsel en geslachtsorganen. Deze informatie is uiterst belangrijk, ook al heeft het schijnbaar niets met uw klachten te maken. De neuraal-therapeut maakt gebruik van proefbehandelingen met procaïne.

 

Neuraaltherapie

De neuraaltherapeutische behandeling is erop gericht, ziekten en klachten te behandelen, die zich uiten door stoornissen vanuit het vegetatieve zenuwstelsel. Het vegetatieve zenuwstelsel is het zenuwstelsel dat darmen, bloedvaten, zweetklieren beïnvloedt. Het vegetatieve zenuwstelsel kan niet door de wil worden gestuurd.