Pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Het waarschuwt als het ware het lichaam dat er iets aan de hand is.

 

Het pijnproces

Het lichaam bestaat uit zenuwen die pijngevoelige uiteinden bezitten. Zodra je bijv. in je vinger prikt, wordt de prikkel opgevangen door pijnreceptoren (pijnontvangers). Deze sturen signalen naar het ruggenmerg en de hersenen. De hersenen vertalen deze signalen naar pijnsignalen. De weg die het signaal volgt kan via verschillende zenuwvezels gaan. Via A-deltavezels wordt kortdurende maar scherpe pijn waargenomen. Via de C-vezels wordt doffe, stekende, langer aanhoudende pijn waargenomen. De kale zenuwuiteinden die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van de pijnprikkel zijn niet gelijk verdeeld in het lichaam. Daarom voel je in bepaalde delen van je lichaam meer of minder pijn.

 

Acute – chronische pijn 

Acute pijn kan behandeld worden door behandeling van de oorzaak van de pijn, en door deze te behandelen met medicatie (pijnstillers).

Van chronische pijn is sprake wanneer de pijn langer dan 3 maanden aanhoudt. De chronische pijn veroorzaakt veranderingen in het centraal zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen). Het evenwicht in de daar aanwezige zenuwprikkelgeleiders raakt verstoort.

Chronische pijn wordt komt voor bij weefselschade, bij zenuwstoornis, en bij veranderingen in de psychologische balans.


Neuropathische pijn

Een ander woord voor neuropathische pijn is zenuwpijn. Deze pijn ontstaat door beschadigingen of afwijkingen van het zenuwstelsel; vanaf de zenuwuiteinden, zenuwen, zenuwknopen, ruggenmerg, tot en met de hersenen. Neuropathische pijn kan ontstaan door acuut of chronisch letsel van de zenuw. Als gevolg van beschadiging ontstaat er een stoornis in de zenuwgeleiding, waarna spontaan pijnprikkels kunnen ontstaan. De natuurlijke dempingmechanismen zijn ontregeld, waardoor er verkeerde schakels in het ruggenmerg ontstaan. Het gevolg is dat tastprikkels as pijnprikkels worden waargenomen. Zeer lichte prikkels kunnen heel hevig worden. Zelfs het aanraken of nog sterker wind en tocht kunnen pijn veroorzaken. Bij chronische neuropathische pijn is niet alleen de pijndrempel, maar ook de pijnverwerking en de pijnbeleving vaak gestoord. Neuropathische pijn wordt als zeer pijnlijk ervaren, en is derhalve uiterst belastend. De pijn is niet afhankelijk van bewegingen of de mate van belasting. De pijn is continu aanwezig met sterk wisselende intensiteit. Soms komt het in aanvallen voor.

 

Kenmerken van neuropathische pijn:

Zeurende pijn

Brandende pijn

Schrijnende pijn

Stekende pijn

Schokkende pijn

Zeer lage pijndrempel (aanraking doet al pijn)

Pijn bij warmte of koude

Jeuk

Gevoelsstoornissen