BIAmed informatie

Het BIAmed programma


BIAmed Is een concept voor gewichtsreductie onder medische begeleiding, toegepast door artsen en diëtisten. Het concept kent vier pijlers die succes en veiligheid garanderen:

in de beginfase gewicht verliezen door toepassing van een maaltijdvervanger die tijdelijk één of twee maaltijden per dag vervangt. U verliest vet en behoudt spierweefsel;

in de vervolgfase het gewicht in balans houden door een gezond, uitgebalanceerd voedingspatroon. U leert weer gezond te eten;

meting van de lichaamssamenstelling eenmaal per twee weken m.b.v. de BIAmeting. Deze maakt aanschouwelijk of u het programma op de juiste wijze volgt;

deskundige begeleiding door een arts, diëtist of voedingskundige.

Onder de naam BIAmed heeft een grote groep artsen, diëtisten en voedingsdeskundigen in Nederland zich verenigd. Zij hebben de kennis in huis om mensen met overgewicht op professionele wijze te begeleiden en de balans tussen energie-inname en energieverbruik te herstellen. De enige manier om in balans te komen en te blijven is een ander voedingspatroon. Met behulp van de BIA-meting is eenvoudig te berekenen hoeveel energie een lichaam per dag nodig heeft. De berekening wordt gemaakt op basis van de actieve spiermassa.

 

Het BIAmed programma kent twee fasen die in elkaar overgaan:

1.  De fase van gewichtsreductie

Gedurende deze periode vervangt u in principe twee maaltijden per dag door een maaltijdvervanger. Samen met één gewone maaltijd per dag leidt dit tot een reductie van energie inname tot ongeveer 1000 kcal per dag en een gewichtsverlies van gemiddeld 1 kilo vet per week.

In een later stadium gaat u over op één maaltijdvervanger per dag en twee gewone maaltijden. Het dagpatroon gaat dan al weer meer naar het normale voedingspatroon toe. Het gewichtverlies gaat nog wel door, maar halveert ten opzichte van de intensieve periode.

 

2.  De fase van stabilisatie

U eet weer driemaal daags een gewone maaltijd en gebruikt dus geen maaltijdvervanger meer. Aan de hand van de BIAmeting kan vastgesteld worden hoeveel kilocalorieën, koolhydraten, eiwitten en vet u per dag in moet/kan nemen om op gewicht te blijven. Het is daarbij aan te raden dat u nog regelmatig op controle komt (bijv. eenmaal per twee maanden).

 

Meer dan eten alleen

Uiteraard gaat het binnen het programma om meer dan maaltijden en maaltijdvervangers. De volgende thema's worden door de BIAmed adviseur besproken:

de lichaamssamenstelling in relatie tot het voedingspatroon,  

het waarnemen van het eigen eetgedrag,  

het aanleren van een gezond voedingspatroon, 

het zoeken naar wegen om dit voedingspatroon in het dagelijks leven te integreren, 

de eigen verantwoordelijkheid in deze.

 

 

De BIAmed producten


Tijdens de afslankperiode kan van de volgende producten gebruikgemaakt worden:

BIAstart

Maaltijdvervanger. Blik met een inhoud van 510 gram, waarmee men 34 maaltijden kan bereiden. Dit is genoeg voor de eerste twee weken. De eerste twee dagen wordt de maaltijdvervanger vijfmaal daags gebruikt, de resterende 12 dagen tweemaal daags.

BIAnorm

Maaltijdvervanger. Blik met een inhoud van 420 gram, waarmee men 28 maaltijden kan bereiden. De inhoud van het blik is genoeg voor twee weken, bij tweemaal daags gebruik

BIAreep

Maaltijdvervangende reep met een voedingswaarde die gelijk is aan één maaltijd. De smaak is chocolade-amandel.

BIAplus

Smaakconcentraat. De smaak van de maaltijdvervanger kan na verloop van tijd gaan vervelen. Door toevoeging van één sachet BIAplus kan men de smaak van één maaltijd maaltijdvervanger zelf variëren. BIAplus is verkrijgbaar in de smaken aardbei, perzik, banaan, cappuccino en chocolade.

BIAsjeek

Schudbeker. Inhoud van de beker is 700 ml. Met deze beker kan men de maaltijdvervanger klontvrij met de zuivel vermengen.

Kijk op calorieën en joules

Voedingsmiddelentabel. In dit boekje is van (bijna) elk voedingsmiddel op alfabetische volgorde weergegeven hoeveel kilocalorieën (kJoules), eiwit, vet en koolhydraten het bevat.

Een zeer handzaam hulpmiddel voor de deelnemer om op een verantwoorde manier de maaltijden te berekenen en samen te stellen

 

Receptenboek Maaltijdsuggesties

BIAmed maaltijdsuggesties maken uw dieet compleet. 90 Recepten voor alledaagse gerechten, die voldoen aan de richtlijn Goede Voeding. De receptuur is geïndividualiseerd naar iemands actuele postuur.

Receptenboek Maaltijdsuggesties voor de Zomer

BIAmed maaltijdsuggesties voor de zomer maken uw dieet compleet. 15 Recepten speciaal voor de zomermaanden, die voldoen aan de richtlijn Goede Voeding. De receptuur is geïndividualiseerd naar iemands actuele postuur.

BIAmed Thema-map

Aanvullende informatie over diverse onderwerpen die binnen het BIAmed programma aan de orde komen, als: “Koolhydraten”, “Eiwitten en vetten”, “Bewegen”, “Voedingsgewoonten”, enzovoort.

 


Een maaltijdvervanger: wat en waarom?


Wat is een maaltijdvervanger?

Een maaltijdvervanger is een product dat bedoeld is om in plaats van een gewone maaltijd gegeten te worden. Om die reden moet het aan bepaalde wettelijke richtlijnen voldoen qua samenstelling. Deze voorschriften betreffen o.a. de totale energie inhoud van de vervangende maaltijd (poeder plus zuivel), de verhouding koolhydraten, eiwitten en vetten en de hoeveelheden vitaminen, mineralen en spore-elementen.

De maaltijdvervanger bevat een geringe hoeveelheid dierlijk eiwit; de rest is plantaardig. Het lactose gehalte is vrijwel nul. Deelnemers met een lichte vorm van lactose intolerantie kunnen de maaltijdvervanger het beste oplossen in aangezuurde zuivelproducten zoals karnemelk, yoghurt of kefir. Bij volledige lactose intolerantie is het gebruik van sojazuivel onontkoombaar.

De maaltijdvervanger is gluten- en purine-vrij.

Het is belangrijk de maaltijdvervanger in een afgesloten bus op een koele plek te bewaren. Voor gebruik kan de bus het beste even krachtig geschud worden om het poeder daarmee los te maken en te homogeniseren.

De smaak van de maaltijdvervanger is vanille. Desgewenst kan de smaak van de maaltijdvervanger aangepast worden door het toevoegen van het smaakconcentraat BIAplus.

 

Waarom een maaltijdvervanger?

Er zijn een viertal belangrijke redenen om een maaltijdvervanger in te zetten binnen een programma voor gewichtsreductie:

De vervangende maaltijd bevat alle essentiële voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Door toepassing ervan kunnen geen deficiënties optreden. Dit garandeert behoud van spiermassa en van andere vitale lichaamscellen. Het voorkomt zwakte en slapte in combinatie met eenmaal daags een gewone (warme/brood) maaltijd.

Omdat de maaltijdvervanger slechts een geringe hoeveelheid calorieën bevat, wordt automatisch een flinke reductie van energie inname verkregen door de toepassing ervan. Effectieve gewichtreductie dus.

Mensen die op dieet zijn denken vaak aan eten. Het gebruik van een vervangende maaltijd tweemaal daags maakt dat denken over en aan eten slechts eenmaal daags nodig is.

Aangezien de voedingsstoffen in de maaltijdvervanger zich al in “hapklare” vorm voor het lichaam bevinden, hoeft na inname ervan nauwelijks enige activiteit van het lichaam plaats te vinden voor de verwerking van de ingenomen voedingsstoffen. Hierdoor treedt gewichtsverlies sneller en makkelijker op.

 

 

De BIA-meting

De BIA/ of impedantiemeting is de meting van de elektrische weerstand van et lichaam met behulp van een klein stroompje. Deze weerstand wordt bepaald  door de verhouding vet, spierweefsel, en  water in uw lichaam. Naast de totale weerstand wordt ook de weerstand van de actieve lichaamscellen (spiercellen) gemeten+ de zogenaamde reactantie. Uit deze twee getallen kan samen met uw gewicht, lengte en leeftijd de exacte samenstelling van uw lichaam berekend worden.

De meting is eenvoudig uit te voeren en is niet belastend. Voor de meting worden op de hand en op de voetrug twee elektroden geplaatst. De stroom wordt via deze elektroden in het lichaam geleid, waarna de impedantiemeter de weerstand en de reactantie berekent.

 

Wat is wat in het meetrapport?

Op het verslag van de BIAmeting komen een aantal afkortingen en termen voor die enige uitleg behoeven. Een algemene maat voor overgewicht is de body mass index (BMI) oftewel uw gewicht gedeeld door uw lengte in het kwadraat. Als de BMI groter is dan 25 spreken we van overgewicht; boven de 30 is sprake van fors overgewicht met gezondheidsrisico’ s.

Uw lichaam bestaat enerzijds uit vet en anderzijds uit actief weefsel (met name de spieren). Het actieve spierweefsel bestaat op haar beurt weer uit (spier)cellen en vloeistof die tussen de cellen zit (EC-water). In het verslag van uw meting worden vet, spieren en water apart weergegeven. Een teveel aan vocht duidt op een risico voor uw gezondheid. Dit treedt bij een op de drie mensen met overgewicht op. Naast de hoeveelheid spierweefsel wordt ook de voedingstoestand gemeten. Dit zegt iets over de kwaliteit van het uithoudingsvermogen van de spieren.

 

 

Maaltijdadvies

 

In de afslankfase gebruikt u tweemaal daags een maaltijdvervanger en eenmaal daags een gewone maaltijd. In de stabilisatiefase eet u weer driemaal daags een gewone maaltijd en is het gebruik van een maaltijdvervanger niet meer nodig. Immers het lichaamsgewicht hoeft niet verder af te nemen, maar het is wel zaak de balans te handhaven. Hierbij zijn drie dingen van belang.

Een gezond eetpatroon. Weten wat het lichaam per dag nodig heeft en uit welke voedingsmiddelen dit het beste gehaald kan worden.

Blijvende begeleiding. Ons advies aan u is om nog regelmatig op controle te komen, en zich bijvoorbeeld eenmaal per twee maanden te laten meten.

Voldoende bewegen. Minstens een half uur per dag actief zijn, bijvoorbeeld wandelen.

 

Voor ieder persoon kan met behulp van de BIA-meting uitgerekend worden hoeveel kilocalorieën (energie) per dag nodig zijn om de behoefte te dekken. Er zijn echter zeer uiteenlopende manieren om vervolgens qua inhoud een maaltijd samen te stellen met de juiste hoeveelheid energie. In het Nederlandse eetpatroon vormen eiwitten en vetten vaak de hoofdmoot. Koolhydraten worden te weinig gegeten.

 

Volgens de Gezondheidsraad (2001) zijn de maaltijdadviezen voor een gezonde bevolking als volgt:

Koolhydraten    55%     van de energiebehoefte

Eiwitten           10-25%             ``

Vetten              20-40%             ``

 

Samenstelling van de gewone maaltijd

Onderaan de meetuitdraai van de BIA-meting wordt een individueel advies gegeven over de samenstelling van de gewone maaltijd. Hoeveelheden worden berekend aan de hand van met name de hoeveelheid actief spierweefsel, de leeftijd, en het geslacht.

 

Voorbeeld maaltijdadvies, per dag:


maximaal          500-800            kcal

minimaal           80-120              gram koolhydraten

minimaal           20-40                gram eiwitten

maximaal          20-40                gram vetten

 

 

Resultaten

 

Resultaten van het BIAmed programma

BIAmed heeft onderzoek verricht naar de resultaten van de methode op de korte en de middellange termijn. Belangrijke kenmerken van het programma zijn:

Gewichtsreductie door een fase van matige caloriebeperking waarin eenmaal daags gewoon, en tweemaal daags een maaltijdvervanger gegeten wordt.

Stimuleren en aanleren van verandering van de eet- en leefgewoonte met als doel het behaalde resultaat vast te houden.

Tweewekelijkse controle van de lichaamssamenstelling (hoeveelheid vet, spier, en water) middels een impedantiemeting.

Intensieve begeleiding door een arts, diëtist of voedingsdeskundige met kennis op het gebied van voeding en overgewicht.

 

Resultaten op de korte termijn

Het merendeel van de deelnemers zijn vrouwen (78%). Gemiddeld doen deelnemers 80 dagen mee aan het programma; variërend van 14 tot 308 dagen.

Van de deelnemers houdt 87% procent het programma vol. Zij doen gemiddeld 14,5 weken mee en vallen gemiddeld 9,5 kilo af.

De gewichtsafname bedraagt gemiddeld 700 gram per week. Hierbij moet men zich bedenken dat de meeste deelnemers in de laatste weken van het programma overgaan op twee normale maaltijden per dag en dus nog slechts een maaltijdvervanger per dag gebruiken.

 

Resultaten op de middellange termijn

Na het beëindigen van het programma is na 9, 18, 24 maanden gekeken of het behaalde resultaat behouden was gebleven.

Na 18 en 24 maanden bleek sprake te zijn van een lichte stijging van het gewicht. Echter 80% van het oorspronkelijk behaalde gewichtsverlies bleef behouden.

 

Conclusie

Het BIAmed programma

Is goed vol te houden

Leidt tot gemiddeld 10% gewichtsverlies in 14 weken

Bevordert gewichtsbehoud op de lange termijn.

 

 

Overgewicht

 

De uiteindelijke oorzaak van overgewicht is een grotere inname van energie in de vorm van voedsel dan verbruikt wordt door het lichaam. De overtollige energie wordt in vetweefsel opgeslagen.

Oorzaak

Een verkeerd eetpatroon vormt de kern van overgewicht:

  • te veel vet
  • te weinig koolhydraten
  • te vaak tussendoortjes.

Daarnaast kunnen andere factoren meespelen, zoals:

  • te weinig lichaamsbeweging
  • soms een medisch probleem; bv. een te traag werkende schildklier.

Deze factoren bij elkaar opgeteld zorgen voor een verstoorde energiebalans.

 

De hoeveelheid energie die het lichaam verbruikt wordt voor 85%  gebruikt om het lichaam goed te laten functioneren en om warm te blijven. De overige 15% is noodzakelijk om lichamelijke inspanning te verrichten.

Overigens, hoe fanatiek iemand ook sport, de verbranding zal zelden meer dan 10% toenemen.

 

Gevolgen

Een aantal aandoeningen en/of ziekten die het gevolg kunnen zijn van overgewicht:

hoge bloeddruk

suikerziekte

gewrichtsklachten (arthrose)

(slag)aderverkalking / hoog cholesterol gehalte

thrombose

jicht

galstenen

slaap apnoe syndroom / snurken

niet fit voelen

psycho-sociale klachten.

 

Het is aangetoond dat 70% van de patiënten met hoge bloeddruk en of suikerziekte, bij wie deze aandoeningen ontstonden als gevolg van overgewicht, genezing optrad nadat zij waren afgevallen.

 

Hoe vaak komt overgewicht voor?

  • Overgewicht komt voor bij 44% van de mannen en 30% van de vrouwen, in de leeftijdklasse 20 – 70 jaar.
  • Het percentage personen met overgewicht neemt tot middelbare leeftijd toe met de leeftijd

De indeling in gewichtsklassen is gebaseerd op de Quetelet index of Body Mass Index (BMI) en wordt als volgt ingedeeld.

Met de BMI-meter kunt u niet alleen uw BMI berekenen,  maar ook zien hoeveel risico u op dit moment loopt!

 

BMI                                     definitie

19  -   25                              normaal gewicht

25  -   30                              graad I  overgewicht

groter dan 30                        graad II overgewicht.

 

 

Vergoedingen

Hieronder staat een indicatie van mogelijke vergoedingen die voor het volgen van het BIAmed programma gegeven kunnen worden; (aan het op deze pagina gestelde kunnen geen rechten ontleend worden).

 

Basis Ziektekosten-verzekering:

Binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering, wordt voor maximaal 4 uur per kalenderjaar een vergoeding voor dieetadvisering verstrekt.

Deze advisering dient door een diëtist, op verwijzing van een arts, verleend te worden.

Preventie:

Een aantal verzekeraars, vergoed in het kader van preventie, cursussen op het gebied van gewichtscontrole/afvallen bij overgewicht.

Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem met uw verzekeraar contact op of u voor een dergelijke vergoeding in aanmerking komt.

BIAmed - Delta Lloyd pakket

Binnen de Gezondheidsservices, wordt door Delta Lloyd een vergoeding gegeven voor het volgen van een aantal cursussen, waaronder het BIAmed programma.

Klik op het Delta Lloyd logo om direct naar de Gezondheidservices van Delta Lloyd te gaan.

Klik op het BIAmed logo voor de inhoud van de pakketaanbieding.

OHRA

Door OHRA wordt, bij een aantal van haar aanvullende polissen, een vergoeding gegeven voor het volgen van een aantal gezondheids-bevorderende cursussen, waaronder gewichtscontrole/afvallen bij overgewicht.

Klik op het OHRA logo om direct naar het Vergoedingenoverzicht van OHRA te gaan.

Klik op het BIAmed logo voor de inhoud van de pakketaanbieding.

NS

De Nederlandse spoorwegen biedt, aan een deel van haar personeelsleden, de mogelijkheid om deel te nemen aan het BIAmed programma.

Voor de voorwaarden waaronder en de mate van vergoeding door de werkgever, dient het personeelslid zich tot de werkgever te wenden.

Klik op het NS / BIAmed logo voor de inhoud van de pakketaanbieding.

De Amersfoortse Verzekeringen

De Amersfoortse Verzekeringen biedt, aan bij haar aangesloten bedrijven, de mogelijkheid om werknemers gewicht te laten verliezen met behulp van het BIAmed programma.

Voor de voorwaarden waaronder en de mate van vergoeding door de werkgever, dient het personeelslid zich tot de werkgever te wenden.

Klik op het De Amersfoortse / BIAmed logo voor de inhoud van de pakketaanbieding.

 


Ervaringen

 

Wilt u weten wat de ervaringen van andere gebruikers van het BIAmed programma zijn, of wilt u uw ervaringen met anderen delen?

Dan kan dat via: biamed.bbformum.nl.